Podmienky používania súborov Cookies (Cookies Policy)

Tieto pravidlá sa týkajú používania Portálu www.officeshoesonline.sk.

 

Poskytovateľom a prevádzkovateľom Portálu sme my - spoločnosť Shoebox Slovakia s. r. o., so sídlom Pribinova 8, 811 09 Bratislava, IČO: 43 836 666, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 49170/B, založená v Slovenskej republike. Ak sa v týchto pravidlách používa pojem „Shoebox „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť Shoebox Slovakia s. r. o..

 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že okrem informácii uvedených v tomto dokumente a Podmienkach ochrany súkromia pre Vás platia aj pravidlá používania cookies, ktoré si môžete prečítať v rámci nášho pop-up bannera pri návšteve Portálu. V prípade potreby Vám tento pop-up banner umožní kontrolovať nastavenia ochrany Vašich osobných údajov spracúvaných na základe súborov cookies.

 

Pravidlá používania Cookies

Na Portáli používame programy cookies na získavanie informácií o používateľoch. Cookies je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá vo Vašom zariadení (napr. v mobilnom zariadení alebo počítači) pri používaní Portálu a na určitý čas uchováva informácie o Vašich zariadeniach, krokoch a nastaveniach. Súbor cookies umožní Portálu pri ďalšej návšteve rozpoznať Vás prehliadač alebo ukladať Vaše nastavenia a iné informácie. Je to bežná prax väčšiny webových portálov.

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke http://www.allaboutcookies.org/. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom zariadení. Váš prehliadač Vám môže umožniť nastaviť ako má spracovávať cookies vrátane možnosti používanie cookies úplne zakázať alebo vždy žiadať od Vás súhlas s použitím konkrétneho cookies súboru. Berte však na vedomie, že niektoré časti Portálu nemusia bez použitia cookies pracovať správne alebo niektoré funkcionality nemusia byť dostupné vôbec.

Pri používaní Portálu môžeme do Vášho zariadenia umiestniť vlastné súbory cookies, pričom informácie a údaje získané z týchto súborov sa spravujú Podmienkami ochrany súkromia.

V rámci Portálu môžeme používať dva druhy Cookies, tzv. persistent cookies alebo session cookies. Zatiaľ čo session cookies sa vymažú po zavretí Vášho prehliadača, persistent cookies zostanú vo Vašom zariadení aj po zavretí Vášho prehliadača a použijú sa pri Vašej ďalšej návšteve Portálu.

Portál môže používať aj iné nástroje na sledovanie a zisťovanie informácií o užívateľoch s podobnou funkcionalitou (napr. web beacony, Flash cookies, sledovacie URL).

Súbory cookies a podobné monitorovacie nástroje používame na viacero účelov, najmä za účelom:

  1. sprístupnenia, prevádzkovania Portálu a jeho funkcionalít v požadovanej kvalite a komforte pre používateľa, napr. automatickým prihlásením do Zákazníckeho profilu, zaistením bezpečnosť po prihlásení, a pod.;
  2. sprístupnenia, prevádzkovania Portálu a jeho funkcionalít na rôznych webových stránkach, zariadeniach a prehliadačoch;
  3. monitorovania a analýzy výkonu, prevádzky a efektivity Portálu a jeho zlepšenia, napr. koľko návštevníkov bolo na Portáli či aké prehliadače používajú;
  4. zabránenia zneužitia Portálu a prevencie a odhalenia podvodného alebo inak nevhodného správania.

Na Portáli môžeme tiež umiestniť súbory cookies našich obchodných partnerov a tretích strán najmä analytické cookies (Google Analytics), ktoré umožňujú analyzovať, ako návštevníci (používatelia) Portál používajú, ďalej cookies sociálnych sietí (Facebook), ktoré zlepšujú a zjednodušujú užívateľské rozhranie Portálu a reklamné cookies, ktoré umožňujú zlepšenie cielenia reklamy na Portáli. Údaje z týchto cookies získavajú priamo ich prevádzkovatelia a Shoebox k ním nemá prístup.

Súbory cookies tretích strán umiestnené na Portáli nám zároveň umožňujú zistiť prostredníctvom Pseudonymizovaných údajov od tretích strán všeobecné informácie o návštevníkoch stránky, napríklad o ich preferenciách zistených na základe nimi navštívených internetových stránok. Tieto údaje získava tretia strana používaním špecializovaných súborov cookies tzv. „trackerov“, ktoré sú schopné identifikovať návštevníkovo zariadenie (bez konkrétnej identifikácie osoby) pri návšteve internetovej stránky a zapamätať si aké stránky boli prostredníctvom daného zariadenia navštívené.

Súbory cookies tretích strán ale môžeme používať aj na prevádzku niektorých integrálnych častí Portálu, ako napríklad prevádzku helpdesku, prípadne na backend support Portálu.

Súbory cookies tretích strán (vrátane tých používaných trackermi) môžete zmazať alebo zakázať rovnako ako štandardné súbory cookies.


Popis použitých súborov cookies:

Nevyhnutné pre fungovanie stránky 

Názov Cookie Funkcie Cookie

cc_cookie_agree

Ukladá stav súhlasu používateľa so súbormi cookie pre aktuálnu doménu

BRSWS

Load Balancer cookies

ofc_sessions

Toto cookie zbiera najmä informácie o zákazníkovi, aby stránka mohla správne fungovať - na základe jeho aktivity na stránke

ofcposlednjimodeli

Zobrazuje zoznam posledných prezeraných modelov návštěvníkov

ofctime_open_3

Zisťuje, či se popup banner zobrazil návštěvníkovi už predtým

Cookies tretích strán

 

Názov Cookie Funkcie Cookie

IDE

Doubleclick - Súbory cookie IDE se používají na zobrazovanie reklám Google na weboch, ktoré nepatria Googlu.

scarab.mayAdd

Emarsys - Tento súbor cookie slúži na určenie produktov, ktoré si návštevník prezeral.

scarab.visitor

Emarsys - Tento súbor cookie ukladá ID návštevníka, ktoré návštevníka identifikuje prostredníctvom viacerých relácií, aby bol zaistený konzistentný zážitok.

_fbp

META platforms - Používá Facebook na poskytovanie škály reklamných produktov, ako sú ponuky v reálnom čase od inzerentov tretích strán.

fr

META platforms - Tento súbor cookie sa používa na poskytovanie, meranie a zvyšovanie relevantnosti reklám.

 sb

META platforms - Tieto súbory cookie pomáhajú zaisťovať ochranu a zabezpečenie vášho účtu, údajov a Produktov Meta.

glm_usr_tmp

Glami - Zhromažďuje údaje o návštěvníkoch, ktoré súvisia s návštevami používateľov na webe, ako je počet návštev, priemerná doba strávená na webe a aké stránky boli načítané, za účelom zobrazovania cielených reklám.

glm_usr

Glami -Zhromažďuje údaje o návštevníkoch súvisiace s návštevami používateľa na webe, ako je počet návštev, priemerná doba strávená na webe a aké stránky boli načítané, za účelom zobrazovánia cielených reklám.

_gid

Google - Súbor cookie se používa na ukladanie informácií o tom, ako návštěvníci používají webovú stránku, a pomáhá pri vytváraní analytickej správy o tom, ako sa webovej stránke darí. Zhromaždené údaje vrátane počtu návštevníkov, zdroje, odkiaľ pochádzajú, a navštívených stránok v anonymnej podobe.

NID Google - Tento súbor cookie obsahuje jedinečné ID, používané k zapamätaniu vašich preferencií a ďalších informácií, ako je váš preferovaný jazyk, koľko výsledkov vyhľadávania chcete zobrazit na stránke s výsledkami (napríklad 10 alebo 20) a či chcete mať zapnutý filter Bezpečné vyhľadávanie Google.
1P_JAR Google - Tieto súbory cookie sa používají na zhromažďovanie štatistík stránok a sledovania miery konverzie.
_gat Google analytics - Tento súbor cookie sa používa na obmedzenie rýchlosti požiadaviek. Používa sa na zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci používajú naše webové stránky.
_gali Google analytics - Tento súbor cookie používa Google Analytics na určenie, na ktoré odkazy na stránke sa klikalo.
_ga Google Analytics - Tento súbor cookie umožňuje službe odlíšiť jedného používateľa od druhého a trvá 2 roky. Používa ho akýkoľvek web, ktorý implementuje Google Analytics, vrátane služieb Google.
ssupp.vid Smartsupp - Hlavným účelom tohto cookie je identifikácia návštevníkov webových stránok. Na základe toho je možné pri opätovnom načítaní stránky spárovať návštevníka s konverzáciou. Vďaka tomu prebiehajúce konverzácie nezmiznú ani po opätovnom načítaní stránky, a teda návštevníci môžu pokračovať tam, kde skončili. Tato cookie teda umožňuje zobraziť zdroj, informácie o prehliadači a počet návštev, ktoré sú uvedené v informaciách o návštevníkovi v Dashboard.
ssupp.visits Smartsupp - Tento súbor cookie sa používa na ukladanie počtu predchádzajúcich návštev návštevníka. Na základe toho je možné následne presnejšie zacieliť automatické správy a chatboty.
gp_s Identifikátor relácie prehliadača. Marketingové cookies
gp_g Marketingové cookies
 
Životnosť súboru cookies (dátum vymazania)

Nevyhnutné pre fungovanie stránky
Názov Cookie Trvanie Cookie
cc_cookie_agree 12 mesiacov
BRSWS Session - 0
ofc_sessions 3 dni
ofcposlednjimodeli 12 mesiacov
ofctime_open_3 1 deň
   
Cookies tretích strán  
Názov Cookie Trvanie Cookie
IDE 1 rok
scarab.mayAdd Session - 0
scarab.visitor 1 rok
_fbp 3 mesiace
fr 90 dní
sb 2 roky
glm_usr_tmp 1 rok
glm_usr 1 rok
_gid 2 dni
NID 6 mesiacov
1P_JAR 2 týždne
_gat 1 minúta
_gali 30 sekúnd
_ga 2 roky
ssupp.vid 6 mesiacov
ssupp.visits 6 mesiacov
gp_s 30 dní
gp_g Session -0

 

 

Bratislava, 01. 02. 2022

X