Vyhraj lístky na októbrový festival Youtuberov UFEST!

Lístky na U FEST

 


Pravidlá hry


Shoebox Slovakia s.r.o. (ďalej len organizátor) vyhlasuje súťaž na našej Facebookovej stránke Office Shoes Slovakia pod názvom „Lístky na U FEST".


Doba trvania hry: 20. septembra 2017 do 2. októbera 2017, 12:00


Vyhlásenie výsledkov: 2. 10. 2017 o 13:00.


V priebehu súťaže majú súťažiaci za úlohu odpovedať na otázku zverejnenú na našej Facebookovej stránke a napísať mená 4 youtuberov, ktorí sa zúčastnia akcie do komentárov pod post. Výhercu vyžrebujeme spomedzi všetkých správnych odpovedí.


Kto sa môže zapojiť do hry?


Hry sa môže zúčastniť ktokoľvek s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. V prípade, ak súťažiaci neodpovie správne, nebude zaradený do žrebovania o výhru.

 

Cena:


Víťazi získajú špeciálny kód, ktorý použijú pri kúpe lístka na stránke http://www.ufest.sk/ . Mená víťazov budú zverejnené 2.10.2017 o 13:00 v súťažnom poste.

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť podmienky tejto súťaže uvedené v týchto podmienkach súťaže a súťaž kedykoľvek ukončiť v priebehu doby trvania súťaže. Zmenu podmienok súťaže alebo ukončenie súťaže podľa predchádzajúcej vety organizátor vhodným spôsobom uverejní.

Zamestnanci spoločnosti Shoebox Slovakia s.r.o. ani ich rodinní príslušníci sa nemôžu zúčastniť tejto súťaže.

Táto súťaž nie je organizovaná, podporovaná ani nijako inak spájaná so spoločnosťou Facebook.


X