Valentínska súťaž

 

 

Pravidlá hry

Shoebox Slovakia s.r.o. (ďalej len organizátor) vyhlasuje súťaž na našej Facebookovej stránke Office Shoes Slovakia pod názvom „Valentínska súťaž“

Doba trvania hry: 1 deň- 14.2.2017 do 23:59

Vyhlásenie výsledkov: 15.2.2017 o 15:00

V priebehu súťaže majú súťažiaci za úlohu označiť jednu osobu pod postom na našej Facebookovej stránke.

Výhercu vyžrebujeme náhodným výberom.

Kto sa môže zapojiť do hry?

Hry sa môže zúčastniť ktokoľvek s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Cena:

Víťaz získa 2 páry topánok. Pánsky model New Balance ML565NTW a dámsky model Lacoste 171caw1017-112. Výhru nie je možné kombinovať s inými kupónmi na zľavu alebo poukážkami. Meno víťaza bude zverejnené 15.2.2017 o 15:00 v súťažnom poste.

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť podmienky tejto súťaže uvedené v týchto podmienkach súťaže a súťaž kedykoľvek ukončiť v priebehu doby trvania súťaže. Zmenu podmienok súťaže alebo ukončenie súťaže podľa predchádzajúcej vety organizátor vhodným spôsobom uverejní.

Zamestnanci spoločnosti Shoebox Slovakia s.r.o. ani ich rodinní príslušníci sa nemôžu zúčastniť tejto súťaže.

Táto súťaž nie je organizovaná, podporovaná ani nijako inak spájaná so spoločnosťou Facebook.

 

 


X