Matematická rozcvička

Pravidlá hry

Shoebox Slovakia s.r.o. (ďalej len organizátor) vyhlasuje súťaž na našej Facebookovej stránke Office Shoes Slovakia pod názvom „Matematická rozcvička“

Doba trvania hry: 26 septembra 2016 do 30. septembra 2016, 23:59

Vyhlásenie výsledkov: 3. 10. 2016 17: 30.

V priebehu súťaže majú súťažiaci za úlohu vyriešiť hádanku zverejnenú na našej Facebookovej stránke a napísať správny výsledok do komentárov pod post.

Výhercu vyžrebujeme spomedzi všetkých správnych odpovedí.

Kto sa môže zapojiť do hry?

Hry sa môže zúčastniť ktokoľvek s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. V prípade, ak súťažiaci neodpovie správne, nebude zaradený do žrebovania o výhru.

Cena:

Víťaz získa poukážku v hodnote 66 Eur, ktorý môže byť použitý výhradne na nákup v eshope www.officeshoesonline.sk . Výhru nie je možné kombinovať s inými kupónmi na zľavu alebo poukážkami. Meno víťaza bude zverejnené 3.10.2016 po 17:30 v súťažnom poste.

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť podmienky tejto súťaže uvedené v týchto podmienkach súťaže a súťaž kedykoľvek ukončiť v priebehu doby trvania súťaže. Zmenu podmienok súťaže alebo ukončenie súťaže podľa predchádzajúcej vety organizátor vhodným spôsobom uverejní.

Zamestnanci spoločnosti Shoebox Slovakia s.r.o. ani ich rodinní príslušníci sa nemôžu zúčastniť tejto súťaže.

 Táto súťaž nie je organizovaná, podporovaná ani nijako inak spájaná so spoločnosťou Facebook.

 


X